log touwtrekken in Brabant

Touwtrekken in Brabant

HOME REGELS AGENDA UITSLAGEN CONTACT

Regels toernooien met BTB wedstrijdleiding Vlaams-Brabant

Tenzij anders vermeld gelden in Vlaams-Brabant de algemene regels van de Belgische Touwtrekbond betreffende deelname aan en organiseren van wedstrijden. Meer info hierover vind je op (www.touwtrekken.be). Voor wedstrijden in Brabant die niet onder het criterium vallen word geadviseerd om toch dezelfde ploegsamenstelling en regels te handeteren dan deze welke gelden voor het criterium.

Bijkomende afspraken Critrium Pajottenland

Algemeen
Criterium Pajottenland richt zich op recreatieve en getrainde ploegen. Er word een dames en algemeen klassement bijgehouden. Een damesploeg word ook opgenomen in het algemeen klassement. Voor het damesklassement geld dezelfde puntentelling zoals onder beschreven, maar dan enkel voor de ploegen die voor minstens uit 6 dames bestaan. (bv 6 dames+2 heren of 9 dames)

Ploegsamenstelling
mogelijkheid 1 zestallen en Mixed
De ploegen zijn samengesteld volgens de zestallen en mixed regel. De basis hiervan is zestallen heren waarbij 2 heren mogen vervangen worden door 3 dames of 3 heren vervangen door 4 jeugd. De formulie die BTB hiervoor nationaal handteerd is .. (H/6)+(D/9)+(J/8)≤ 1 ... Volgens deze formule kunnen dus ook 9 dames of 8 jeugd. snel berekenen De mixed ploegen dienen voor de wedstrijd aan te geven in welke verhouding ze zullen aantreden. In de zestallen en mixed heeft elke ploeg recht op twee reserven welke ze doorlopend mogen inzetten. Tussen 2 trekbeurten van dezelfde wedstrijd mag er niet gewisseld worden.

mogelijkheid 2 gewichtsploeg 560/580 kg
Gewichtploegen wegen ongeacht hun samenstelling maximaal 560 kg (580 indien niemand touwtrekschoenen aan heeft) . Ze schrijven zich in als gewichtsploeg en melden zich ten laatste een half uur voor de wedstrijd aan voor weging. Gewichtsploegen mogen slechts eenmaal een reserve inzetten welke lichter moet zijn dan de persoon die hij/zij vervangt. De te vervangen speler meld zich samen met zijn vervanger bij de jury waneer ze de wissel doorvoeren. In tegenstelling van bij de zestallen mag deze wissel wel gebeuren tussen 2 trekbeurten van dezelfde wedstrijd.

Gelegenheidsploegen
De gelegeheidsploegen zijn nieuwe ploegen en eenmalige deelnemers. Ploegen worden door aanwezigheidpunten gestimuleerd om ook andere wedstrijden deel te nemen , maar kunnen maximaal 3 keer in deze klasse deelnemen. . Bij onvoldoende inschrijvingen kan de scheidrechter beslissen de reeks samen te voegen.

Puntentelling
Zowel voor dames als algemeen word er een rangschikking opgemaakt. Indien de klassen zijn samengevoegd geld de rangschikkking van de gezamelijke groep. Indien gevorderde apart is gehouden word het klassement aangevoerd door alle gevorderde ploegen en aangevuld door de gelegenheidsploegen. (bv bij 6 gevorderde is de winnaar van de recreaten 7de in de rangschikking.) Nadat een rangschikking is gemaakt worden volgende criteriumpunten toegekent.

1 ste plaats 12 ptt
3 de plaats 10 pt
4 de plaats 9 pt
5 de plaats 8 pt
6 de plaats 7 pt
7 de plaats 6 pt
8 ste plaats 5 pt
9 ste plaats 4 pt
10 ste plaats 3 pt
overige aanwezigen 2 pt
Eindklassement
Op de finaledag met prijsuitreiking die doorgaat bij Feestend Beert zijn geen klassementspunten meer te behalen. Wel krijgen alle aanwezigge criteriumploegen 10 punten voor hun aanwezigheid.

Indien meerdere ploegen hetzelfde aantal punten hebben na de voorlaatste dag van de competitie, gaat de betere plaats naar de ploeg die het meeste eerste-plaatsen behaalde, bij gelijk aantal telt vervolgens het aantal tweede plaatsen, het aantal derde plaatsen, ... enzoverder. Tenslotte telt het aantal deelnames aan de criteriumtornooien. Indien de eerste plaats van de competitie hierna nog niet gekend is, wordt een beslissende trek georganiseerd op het <b>voorlaatste tornooi</b> (twee trekken winnen is gewonnen). De ploegen die aan deze beslissende trek meedoen mogen opnieuw worden samengesteld, maar er mogen geen trekkers uit andere competitieploegen in staan, noch trekkers uit ploegen uit een andere streek. Voor andere plaatsen dan de kampioensplaats, wordt de plaats gedeeld als er voor de stap van de extra trek geen winnaar is.

Afspraken Criterium Pajottenland 2013

Verslag vergadering 23 februari 2016 (aanpasing reglement ivm met schoenen en gelegenheidsploegen)

Design and development © Jan Lenaerts www.sfida.be